Goed nieuws

Welkom bij de afdeling Kester – Leerbeek

Sinds enkel jaren wordt in Groot – Gooik samengewerkt tussen de verschillende afdelingen van de Gezinsbond.

Naast de plaatselijke werking en dienstverlening doet de afdeling Gooik – Strijland de Kinderoppasdienst en de verkoop van GSM-kaarten, NMBS-passen, Lijnkaarten en Bioscoopcheques.

De afdeling Kester zorgt voor de Kortingskaarten voor afdeling Kester – Leerbeek en Oetingen.

Daarom zijn Kester en Leerbeek gefusioneerd tot één afdeling. Onze nieuwe afdeling heet Kester – Leerbeek .

Vanaf nu krijgen jullie ook de informatie van de activiteiten in Kester en Leerbeek.

Wij hopen dan ook u op één van onze activiteiten te mogen verwelkomen die we in Kester en Leerbeek zullen organiseren.