Bestuursverkiezingen

bestuursverkiezingen-logo

Om de 6 jaar worden binnen de Gezinsbond van aan de basis tot aan de ‘top’ bestuursverkiezingen gehouden.

De plaatselijke bestuursverkiezingen van afdeling Kester – Leerbeek zullen doorgaan op 17/11/2016.

Elk aangesloten lid kan zich kandidaat stellen.

De kandidaatstelling dient uiterlijk tegen 15/11/2016 binnen te zijn op het secretariaat van de afdeling:
Secretariaat: Gezinsbond Kester – Leerbeek
Edingsesteenweg 198 – 1755 Leerbeek
Tel: 02 306 08 69 – GSM: 0479 94 41 48 – E-mail: info@gezinsbondkester.be